Symposium_’Een filmische blik op de uitbreiding van de stad’

Donderdag 21 april 19:30 uur Symposium ‘Een filmische blik op de uitbreiding van de stad’ met de première van de architectuurfilm Pakhuis Amsterdam. Het Nieuwe Instituut in Rotterdam https://lnkd.in/e8fxREMh

De sprekers van de avond zijn:

Architect
Michael van Bergen pleit voor een aanvulling op het PVE dat over idealen zou moeten gaan. Hij draagt daarvoor een ontwerpmethode aan waarin mensen een centralere plek krijgen in architectuur en stad.

Filmmaker/scenarioschrijver
Gouden Kalf-winnaar, Rolf van Eijk, laat filmfragmenten zien waarin personages, thematiek en ruimte onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met voorbeelden uit zijn eigen films deelt hij de diepere laag die hij de toeschouwer wil laten ervaren.

Stedenbouwer
Danny Edwards ziet steden steeds fragmentarischer en betekenislozer worden. Met voorbeelden daagt hij opdrachtgevers en ontwerpers uit om met een filmische blik de stad als verhaal vorm te geven.

Dramaturg Rick Steggerda
Moderator Sophie Stravens
Live music Ruben Leijh
Lichttechnicus Brent Bosker

Reserveer hier je (vrij) kaartjes<https://lnkd.in/e8fxREMh> en ben onderdeel van deze filmische blik op de uitbreiding van de stad.