Afstudeerpresentatie ‘Nieuw Leven Voor de Dood’

Beste Collega’s, vakgenoten en vrienden,

Graag vertel ik jullie over mijn afstudeerproject; Nieuw Leven voor de Dood Dit zal plaatsvinden op vrijdag.12.februari.2016 om 16:00h op de Academie van Bouwkunst te Amsterdam.

Mijn afstudeerproject geeft een antwoord op de vraag hoe we in onze samenleving op een eigentijdse manier kunnen omgaan met de dood. Nu bannen we de dood het liefst uit onze gedachten, uit ons dagelijks leven en uit onze stad. Het verbannen vindt haar oorsprong tussen de 17e en 18e eeuw met het ontstaan van angst voor de dood, welke door het christelijk geloof en grote epidemieën zoals de pest werd gevoed. (voor meer zie bijlage’Ruimte voor de dood’)
Als ontwerper, maar ook als mens met een voorliefde voor wezenlijke dingen, heb ik in dit project onderzocht hoe we de dood weer kunnen verbinden met het leven.

Ik wilde een gebouw maken in Amsterdam voor Amsterdam. Daarom ben ik op zoek gegaan naar het ‘voelbare leven’ in de stad en heb ik deze vertaald naar ruimtelijke principes.

Thema’s zoals routing, licht, materiaal maar ook fysieke aspecten spelen een grote rol in mijn gebouw; met als doel het gebouw zich dienend te laten opstellen en mensen te stimuleren om op eigentijdse manieren om te gaan met de dood.

Ik hoop op een mooie middag!

Hartelijke groet, Michael van Bergen