Nieuw Amsterdams Pijl, Amsterdam

 • Locatie Raamplein Amsterdam

  Locatie Raamplein Amsterdam 

 • Niet bouwen maar weghalen

  Niet bouwen maar weghalen 

 • Situatie

  Situatie 

 • Inspiratie

  Inspiratie 

 • Dwarsdoorsnede

  Dwarsdoorsnede 

 • Maquette

  Maquette 

 • Langsdoorsnede

  Langsdoorsnede 

Een ademplek in de binnenstad van Amsterdam 

Dit ontwerp is een stadsplein in het centrum van Amsterdam. Door juist massa weg te halen in plaats van massa te bouwen lukt het je even te onttrekken aan de drukte van de binnenstad.

Verschillende profielen leiden tot een route naar beneden waarbij hoogteverschillen de intimiteit van de ontmoeting bepalen. Deze route is verbonden aan kleine subpleintjes die voor ieder een plek creëren op het plein. Hoogte en grootte van deze subpleintjes bepalen de overgang: enerzijds de drukte van de stad en anderzijds onderdeel van een nieuwe groep mensen op het plein.