Werkwijzen

A r c h i t e c t u u r;  t e n   g r o n d s l a g   v a n   m a t e r i a l e n 

A l s    a r c h i t e c t  ga ik op zoek naar het avontuur van de opdracht. Zoals de ene opgave vraagt om een weekend op locatie te logeren, vraagt de andere de complexiteit ervan te vertalen naar simpele onderzoeksvragen. Eenmaal het antwoord te hebben gevormd, wordt deze ruimtelijk vertaald. Aspecten zoals routing, licht, verhouding en materiaal spelen een grote rol in het ontwerp, eenvoudig omdat ik denk dat we ruimte vooral fysiek ervaren.

S a m e n   m e t   d e   o p d r a c h t g e v e r  gaan we opzoek naar de ambitie binnen de opgave. Door een zekere eenvoud in het ontwerp te brengen, biedt dit ruimte voor verbijzonderingen. Ambachtelijke details in het juiste materiaal, schaal en maat, hebben het doel het bouwwerk met schoonheid te laten verouderen. 

V a n   B e r g e n   A r c h i t e c t u r a  is een netwerk bureau. Het bureau bestaat uit een collectief van architecten stedenbouwers, projectontwikkelaars, landschapsarchitecten en lichtontwerpers. Binnen ons bureau wordt voor iedere opgave wordt een passend team gevormd met gedreven adviseurs en ontwerpers.