Werkwijzen

VAN BERGEN ARCHITECTURA, architectuur met een verhaal.

Als architect ga ik op zoek naar het avontuur van de opdracht. Zoals de ene opgave vraagt om een weekend op locatie te logeren, vraagt de andere de complexiteit ervan te vertalen naar simpele onderzoeksvragen. Eenmaal het antwoord te hebben gevormd, wordt deze ruimtelijk vertaald. Aspecten zoals routing, licht, verhouding en materiaal spelen een grote rol in het ontwerp, eenvoudig omdat ik denk dat we ruimte vooral fysiek ervaren.

Samen met de opdrachtgever gaan we opzoek naar de ambitie binnen de opgave. Door een zekere vanzelfsprekendheid in het ontwerp te brengen, biedt dit ruimte voor verbijzonderingen. Met ambachtelijke details, in de juiste maat en materiaal, zal het bouwwerk zich met schoonheid laten verouderen.

Van Bergen Architectura is een netwerk bureau. Binnen een collectief met vakgerelateerde collega’s delen we elkaars personeel en netwerk. Voor iedere opgave wordt een passend team gevormd met gedreven adviseurs. Ingenieurs, wetenschappers, kunstenaars, maar ook bijpassende ambachtslieden zoals houtbewerkers of steenbewerkers, worden onderdeel van een intergraal proces.